Servicemogelijkheden RI&E

Servicemogelijkheden RI&E

Van volledige risicoinventarisatie tot controle: wij passen onze diensten aan uw wensen aan. Hieronder ziet u wat voorbeelden van servicepakketten. Wil u weten wat past bij uw bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Totaal pakket
Het totaalpakket voorziet een volledige risico inventarisatie door Arboneel, waarbij de opdrachtgever zo veel mogelijk werk uit handen wordt genomen. U geeft de opdracht en Arboneel verzorgt de uitvoering. U heeft er verder geen omkijken naar. De uitwerking van het plan van aanpak wordt wel in nauw overleg met u gedaan zodat het plan van aanpak aansluit bij uw bedrijfsvisie en financiële en organisatorische planning van de komende jaren.

Elk pakket wordt afgestemd op de branche waarin de organisatie zich bevindt. Een voorbeeld van een ‘totaal pakket’ voor een basisschool:

• Volledige opname van de RI&E
• Toetsing RI&E
• Energiescan
• Personeels enquête en benchmark
• Video van de verkeersveiligheid
• Klimaatmeting in alle klassen (gedurende de dag)
• Volledige rapportage in kleur
• Check van de verplichte arbo-documenten
• Controle van bewegwijzering, vluchtwegroute en BHV organisatie
• Controle speelplein
• Controle speellokaal
• Controle sporthal voor groep 3-8
• Veiligheidsdocumenten
• Plan van aanpak
• Prioriteitenlijst
• Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de preventiemedewerker
• Verzuimbeleid – controle op poortwachterproof
• Implementatie van de arbo-catalogus (voor zover al van toepassing)

 

Standaardpakket
Het standaardpakket voorziet in een R.I.,&E. die ruimschoots voldoet aan alle eisen, maar waarbij een aantal taken niet worden uitgevoerd. Er wordt dan meer zelfwerkzaamheid van u verwacht. Als deze RI&E is afgenomen dan hebt u een volledige RI&E maar dan wordt in onderling bepaald welke facetten van de uitvoering door het bedrijf worden bepaald en welke facetten van de uitvoering door Arboneel worden verzorgd. Dit is een variant waarbij maatwerk een grote rol speelt en waarin het aspect kostenbeheersing aan de orde zal komen. Sommige organisaties vinden het bijv. erg prettig om via deze variant de preventiemedewerker mee te laten lopen in de uitvoering van de RI&E

Een ‘standaardpakket’ voor een basisschool bestaat bijvoorbeeld uit:
• Volledige opname van de RI&E
• Toetsing RI&E
• Personeels enquête en benchmark
• Volledige rapportage in kleur
• Check van de verplichte arbo-documenten
• Controle van bewegwijzering, vluchtwegroute en BHV organisatie
• Controle speelplein
• Controle speellokaal
• Controle sporthal voor groep 3-8
• Veiligheidsdocumenten
• Plan van aanpak
• Verzuimbeleid – controle op poortwachterproof

Controle pakket
Het controlepakket is bedoeld voor die organisaties die een RI&E hebben uitgevoerd en een uitgebreide en ter zaken kundige toetsing willen laten uitvoeren. Alle informatie wordt door de organisatie aangeleverd. Arboneel verzorgt de controle en de toetsing van de risico inventarisatie.

Het ‘controle pakket RI&E’ bestaat uit:
• Toetsing RI&E
• Check van de verplichte arbo-documenten
• Veiligheidsdocumenten
• Plan van aanpak
• Prioritering
• Verzuimbeleid – controle op poortwachterproof

Related Projects