Ziekte of ontslag

Ziekte of ontslag

Ziek tijdens de zwangerschap of na de bevalling
Mocht je tijdens je zwangerschap ziek worden, dan kun je dat op de gebruikelijke wijze melden. Houdt je ziekte verband met je zwangerschap, bijvoorbeeld een te hoge bloeddruk of bekkeninstabiliteit, dan hoor je dat te melden bij je werkgever. Als je minder dan zes weken zwangerschapsverlof wilt opnemen voor de bevalling, maar door ziekte niet kan werken, dan moet je je zwangerschapsverlof zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in laten gaan. Dat geldt ook als je ziekte niets met je zwangerschap te maken heeft.

Als je na het aflopen van het bevallingsverlof niet in staat bent om te werken, kun je voor een langere periode een uitkering krijgen, mits deze ongeschiktheid wel verband houdt met de zwangerschap. Je moet hiervoor nog in je verlof contact opnemen met je werkgever en een bezoek brengen aan een bedrijfsarts, die vaststelt of je ziekte voortkomt uit je zwangerschap en bevalling. Arboneel kan je hierin begeleiden.

Ontslag krijgen
Tijdens je zwangerschaps- en bevallingsverlof tot en met de eerste 6 weken na werkhervatting mag je niet worden ontslagen. Is jouw werkgever toch van plan om jou te ontslaan in deze periode, neem dan contact op met een vakbond of werknemersvereniging. Alleen in uitzonderlijke situaties mag daarvan worden afgeweken, bijvoorbeeld bij ontslag op staande voet.

Related Projects