Risico-Inventarisatie & Evaluatie

Risico-Inventarisatie & Evaluatie

Hoe een verplicht instrument leidt tot een gezonde en veilige werkomgeving
Uw personeel is de basis van uw organisatie. Als zij hun werk goed doen, is dat positief voor u bedrijfsresultaten. Houdt daarom uw werknemers gezond en vitaal. Zorg als werkgever voor een gezonde en veilige werkomgeving en gebruik hiervoor de verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).
Arboneel kan de gehele RI&E afname verzorgen, waarbij de opdrachtgever zo veel mogelijk werk uit handen wordt genomen. Ook is het mogelijk de door uzelf uitgevoerde RI&E te controleren, afhankelijk van wat past bij de situatie in uw bedrijf.

Goede arbeidsomstandigheden
Investeren in goede arbeidsomstandigheden leidt tot een betere productiviteit, lager verzuim en meer betrokken werknemers. Het is daarbij goed voor het werkklimaat en leidt tot minder verloop, dus van groot belang van de werkgever. Maar werknemers en overheid hebben ook een groot belang bij goede arbeidsomstandigheden. De Arbowet verplicht daarom iedere werkgever om een arbobeleid te voeren dat gericht is op optimale arbeidsomstandigheden.

Inhoud van een RI&EArboneel (1) (1)
Om goede arbeidsomstandigheden te creëren, maakt u onder andere gebruik van een verplichte Risico-Inventarisatie en – Evaluatie. Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een prioriteringslijst met alle (veiligheids- en gezondheids-) risico’s in uw organisatie, en een plan voor het oplossen ervan.
Als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen. Bijvoorbeeld op het gebied van ergonomie of binnenklimaat. Met behulp van de RI&E krijgt u voor uzelf scherp waar u mee aan de slag moet en op welke manier. Het plan van aanpak vertelt u welke stap de volgende is. Zo werkt u gestructureerd aan het verkleinen van de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen.

Van volledige risicoinventarisatie tot controle
Wilt u een volledige risicoinventarisatie, waarbij u alle zorgen uit handen worden genomen, dan bent u bij Arboneel aan het juiste adres. Arboneel verzorgt de volledige RI&E en daarnaast bijvoorbeeld de BHV-organisatie, een personeelsenquête en check van alle verplichte arbodocumenten. Alles is naar wens toe te voegen of aan te passen. Zo maakt Arboneel een heldere analyse en een plan van aanpak passend bij de situatie van uw bedrijf.
Als u voldoende expertise in huis heeft en u doet de RI&E zelf, dan kunt u door Arboneel een uitgebreide en ter zaken kundige toetsing laten uitvoeren.

Mogelijkheden voor uw bedrijf
Een goed arbobeleid is van groot belang voor uw organisatie. Niet alleen omdat de overheid dit wil, maar natuurlijk vooral omdat u als werkgever niet wilt dat uw personeel iets overkomt. Arboneel kan u hierin op een betrokken manier ondersteunen, met een oplossing op maat. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf? Wilt u weten wat Arboneel naast de RI&E nog meer kan bieden? Bekijk onze servicemogelijkheden of neem direct contact op met Arboneel.

Related Projects