Weer gaan werken

Weer gaan werken

Werk en kind
Denk voor je met verlof gaat al na over hoe je na je verlof weer wilt gaan werken en of je kinderopvang nodig hebt.
Voor ouders met jonge kinderen kan deeltijdwerken aantrekkelijk zijn. Er zijn ook mogelijkheden om tijdelijk minder te werken door gebruik te maken van onbetaald verlof of andere verlofvormen (bijvoorbeeld ouderschapsverlof). Informeer je over de mogelijkheden en ga hierover in gesprek met je werkgever. Sommige organisaties hebben bijvoorbeeld een deeltijdbeleid, ze willen dan voorkomen dat er te veel kleine deeltijdbanen ontstaan. Daar moet je dan rekening mee houden.
Minder werken of ouderschapsverlof heeft effect op je salaris. Vaak kan je door de salarisadministratie een berekening laten maken, wat het gevolg is voor je netto inkomen. Met de komst van je kind verandert er op financieel vlak veel, je maakt kosten voor de verzorging van je kind en bijvoorbeeld ook voor de kinderopvang, daarnaast ontvang je bijvoorbeeld kindertoeslag en eventueel kinderopvangtoeslag.

Borstvoeding
Het is goed om je kindje borstvoeding te geven. Maar hoe doe je dat als je weer aan het werk gaat? Borstvoeding en werk is prima te combineren, als je er vooraf maar goed over nadenkt hoe je dat wilt gaan doen. Informeer daarom al voordat je bevallen bent bij Arboneel naar de mogelijkheden en ga daarover in gesprek met je werkgever.

Kinderopvang
Er zijn verschillende vormen voor kinderopvang: gastouderopvang en kinderdagverblijven. Ook kan je oppas regelen in je familie- of kennissenkring.
Via internet kan je vast een aantal kinderdagverblijven of gastouderbureaus in jouw woonplaats vinden. Bel gewoon een kinderdagverblijf op dat in de buurt is en vraag om een rondleiding. Informeer ook bij vrienden, vriendinnen, buren etc. En meld vooral je kind snel aan, ook als het nog niet geboren is, want er zijn soms wachtlijsten.
De kosten voor kinderopvang verschillen per kinderdagverblijf. De overheid stelt elk jaar een maximum uurtarief op. Een deel van de kosten voor de kinderopvang kun je als ouder terugkrijgen via de Belastingdienst/Toeslagen.

Related Projects