Werknemers

De weg terug naar werk
U bent ziek en kunt niet werken. En dan hebben we het niet over een gewoon griepje. Dat is dan vervelend genoeg. Dan zit u niet te wachten op allerlei goedbedoelde adviezen die u alleen maar in de war brengen. Bijvoorbeeld omdat ‘deskundigen’ elkaar tegenspreken.
Het is ook lastig, want er zijn veel regels waar werkgevers en werknemers zich aan moeten houden. Dat moet je ook maar net weten. Het is dan prettig om één aanspreekpunt te hebben dat u helpt op de weg terug naar werk. Een vertrouwenspersoon waar u met al uw vragen terechtkunt. Arboneel is dat voor u. De casemanager: hij helpt u op de weg terug naar werk.

Wat is een casemanager?
Een casemanager is de spin in het web bij alles wat met uw herstel en uw werkhervatting te maken heeft. Hij heeft contact met u, maar ook met uw werkgever, bedrijfsarts en een uitkeringsinstantie als het UWV.
Wat moet u bijvoorbeeld bespreken met de bedrijfsarts en welke formulieren moeten worden ingevuld? Wanneer voelt u zich weer sterk genoeg om aan het werk te gaan? Moet gezocht worden naar aangepast of ander werk? De casemanager van Arboneel kent de wetten en wegen en geeft u persoonlijke begeleiding. De casemanager is geen medisch specialist en zal dus geen medisch advies geven.

Hoe werkt de casemanager?
De casemanager komt minimaal eenmaal per zes weken op bezoek om schriftelijk vast te leggen hoe het met u gaat. Natuurlijk kunt u dan ook al uw vragen kwijt. Als u na een jaar ziekte nog niet voldoende hersteld bent om uw ‘oude’ werk te doen, kijkt de casemanager samen met u wat de mogelijkheden zijn om ergens anders aan het werk te gaan. Op een voor u betere en gezondere manier. Dit noemen we het ‘tweede spoortraject’. Natuurlijk doen we dit in overleg met alle betrokkenen. De casemanager zorgt ervoor dat iedereen op tijd op de hoogte is.

Arboneel (4) (1)“Ik had veel vragen over mijn persoonlijke situatie. Gelukkig kon ik al mijn vragen stellen. We bespraken ook steeds hoe het traject verder zou verlopen. Fijn, die persoonlijke aandacht!”

– Cliënt van Arboneel

Met wie werkt de casemanager samen?
De casemanager van Arboneel heeft een uitgebreid netwerk van bedrijven en organisaties die u kunnen helpen om weer aan de slag te gaan. Hij werkt bijvoorbeeld intensief samen met het netwerk van zelfstandige bedrijfsartsen (ZBAnetwerk), maar ook met een adviesbureau voor loopbaanadvies, Kijk op Werk, re-integratie en coaching. En met AD Coach, een bureau met arbeidsdeskundigen die gespecialiseerd zijn in coaching. Alle organisaties waar Arboneel mee samenwerkt, zetten voor u net dat stapje extra om de re-integratie goed te laten verlopen. Uiteraard kunt u voor de extra ondersteuning altijd uw eigen keuzes maken.

Hoe staat het met uw privacy?
Voordat de casemanager aan het werk gaat, vult hij samen met u het privacy protocol in. U spreekt dan precies met hem af aan welke instanties hij vertrouwelijke informatie over u mag doorgeven. De casemanager is gehouden aan zijn beroepsgeheim. Hij is dus wettelijk verplicht zijn beloftes hierover na te komen.

De casemanager en het UWV
Als u en uw werkgever van mening verschillen over de koers van uw re-integratie, dan kan de casemanager in overleg met u en uw werkgever een deskundig oordeel aanvragen bij het UWV. Het UWV luistert naar beide standpunten en geeft dan advies over de verdere re-integratie. Na 91 weken moet wettelijk ook een re-integratieverslag worden ingeleverd bij het UWV. De casemanager zorgt hiervoor en geeft u een kopie van het re-integratieverslag. U weet dus precies welke informatie het UWV op het bureau krijgt. U kunt de casemanager ook vragen mee te gaan naar het UWV, bijvoorbeeld om u te begeleiden bij de keuring door de verzekeringsarts of om daar met
een arbeidsdeskundige te praten over uw re-integratieverslag en een eventuele uitkering.

Contact
Bent u benieuwd hoe zo’n traject op weg terug naar werk er voor u uitziet? Neem direct contact op met Arboneel om de mogelijkheden te bespreken.